Sposób ustalania wynagrodzenia Kancelarii dostosowujemy do okoliczności sprawy i potrzeb klienta.

Proste porady prawne, których można udzielić „od ręki” to koszt około 50-100 zł.

Jeżeli przy podjęciu się sprawy trudno przewidzieć czas jej trwania, a w konsekwencji wysokość wynagrodzenia, jesteśmy w stanie zastosować stawki godzinowe.

Przy stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców stosujemy ryczałt miesięczny, czyli stałą miesięczną kwotę wynagrodzenia, za którą prowadzona jest kompleksowa i ciągła obsługa prawna.

W sprawach, w których ostateczny wynik jest niepewny istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia uzależnionego od sukcesu, wygrania sprawy lub wysokości zasądzonej kwoty. Wówczas ustalamy niezbyt wygórowane wynagrodzenie podstawowe i premię za sukces – odpowiedni procent od wygranej kwoty.