Zakres usług

Porady prawne i inne usługi

Jan Poczwardowski Kancelaria Radcy Prawnego oferuje szeroki zakres usług związanych z obsługą prawną klientów biznesowych. Na naszą pomoc mogą Państwo liczyć w szczególności w następujących obszarach:

  • prawo cywilne – sprawy spadkowe i majątkowe, sprawdzanie i tworzenie umów

  • prawo spółek handlowych – sporządzanie umów spółek, prowadzenie i koordynacja procedur rejestracyjnych i zgłoszeniowych

  • prawo pracy – zapłaty odszkodowań lub zadośćuczynień, nawiązywanie, zmiana, rozwiązanie lub ustalanie stosunku pracy

  • prawo podatkowe – reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i podatkowych, sporządzenie wniosków, audyty podatkowe

  • prawo administracyjne – sporządzanie wniosków, pism w toku postępowania, odwołań i skarg, doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniu

W ramach każdej z wyżej wymienionych gałęzi prawa oferuję przede wszystkim:

– profesjonalne porady prawne,

– formułowanie opinii prawnych,

– sporządzanie pism, wniosków i umów,

– prowadzenie procesów sądowych,

– reprezentowanie przed urzędami.

Jak możemy pomóc?