– Dochodzenie roszczeń z rękojmi i gwarancji przy sprzedaży

– Sprawy o uznanie postanowień umów za klauzule niedozwolone