Od 2014 roku obowiązuje nowa ustawa o prawach konsumenta, która w dużej mierze stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, która reguluje sprzedaż w internecie.

Współcześnie każda osoba fizyczna jest konsumentem, a znajomość zagadnień prawa konsumenckiego jest niezwykle istotna. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, zapewniamy kompleksową ochronę w tym zakresie. Usługi prawa konsumenckiego świadczone przez naszą Kancelarię obejmują w szczególności poniższe sprawy:

– Dochodzenie roszczeń z rękojmi i gwarancji przy sprzedaży

– Sprawy o uznanie postanowień umów za klauzule niedozwolone