– Reprezentowanie pracodawców w sporach z pracownikami.

– Sprawy niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę

– Procesy o ustalenie istnienia stosunku pracy

– Dochodzenie zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę lub pracę w nadgodzinach

– Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, mobbing i inne