Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nasza kancelaria wspomaga Klientów w bieżących sprawach dotyczących prawnych aspektów nawiązania i zakończenia stosunków pracy oraz wszelkich kwestiach związanych z zatrudnieniem pracowników. Oferujemy również profesjonalne usługi prawne z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w tym doradztwo oraz reprezentację w toku składania wniosków o świadczenia takie jak renta lub emerytura ZUS. Świadczymy usługi prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które obejmują:

– sprawy niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,

– procesy o ustalenie istnienia stosunku pracy,

– dochodzenie zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę lub pracę w nadgodzinach,

– sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, mobbing i inne,

– spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

– sprawy o emerytury i renty.