– Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości

– Obsługa prawna w zakresie zgłaszania wierzytelności