Prawo gospodarcze jest jedną z najdynamiczniej zmieniających się gałęzi prawa, określającą jednocześnie powinności państwa wobec gospodarki i zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym. Jest to zatem niezwykle rozbudowana dziedzina, której właściwe stosowanie wymaga kompleksowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

W podejmowanych przez nas działaniach stawiamy na proponowanie sprawdzonych rozwiązań zapewniających osiągnięcie celu założonego przez Klienta bez narażenia Go na straty. Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego, nakierowaną na profesjonalne doradztwo oraz obsługę prawną przedsiębiorców i osób prawnych.

– Przygotowywanie, opiniowanie umów oraz zabezpieczanie wykonania umów handlowych

– Wsparcie w procesie uzyskiwania licencji, koncesji i zezwoleń

– Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw

– Windykacja należności

– Obrona przedsiębiorców przed roszczeniami z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi przy sprzedaży

– Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej Klientów, w tym regulaminów organów, dokumentacji pracowniczej, instrukcji i wzorców umownych