– Przygotowywanie, opiniowanie umów oraz zabezpieczanie wykonania umów handlowych

– Wsparcie w procesie uzyskiwania licencji, koncesji i zezwoleń

– Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw

– Windykacja należności

– Obrona przedsiębiorców przed roszczeniami z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi przy sprzedaży

– Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej Klientów, w tym regulaminów organów, dokumentacji  pracowniczej, instrukcji i wzorców umownych