Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc z zakresu prawa korporacyjnego. Obejmuje ona przede wszystkim profesjonalne doradztwo prawne oraz bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a w szczególności spółek. Przedmiotem naszych usług w ramach kodeksu spółek handlowych jest określenie formy organizacyjnej działalności, przygotowanie umowy spółki, przekształcenie spółki, aport przedsiębiorstwa. Pomagamy również wypełniać formularze KRS i bierzemy udział w postępowaniach przed sądami i urzędami. Oferujemy fachowe usługi w sprawach, które dotyczą:

– zakładania spółek prawa handlowego,

– przekształcania spółek handlowych oraz spółek cywilnych,

– przekształcania przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą w spółkę kapitałową,

– przeprowadzania procesów łączenia i podziałów spółek handlowych oraz ich likwidacji,

– wnoszenia przedsiębiorstw jako aportów do spółek prawa handlowego,

– prowadzania dokumentacji organów spółek,

– przygotowania i przeprowadzenia zgromadzeń wspólników bądź akcjonariuszy,

– rejestracji znaków towarowych,

– wdrażania procedury sukcesji biznesu w przedsiębiorstwie,

– zakładania fundacji i stowarzyszeń,

– składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.